Barnsäker brunn & lagen kring säkra brunnar

ISP Prod AB - för säkra brunnar

Varför fallskydd

Kontakta oss:  070 - 665 89 33

 birgitta@isp-prod.com

 

Om säkra brunnar - varför fallskydd?

Många brunnar i landet brister i säkerhet och är en stor potentiell olycksrisk beroende på bristfälliga brunnslock. De kan vara skadade, väga för lite, för lätta att öppna eller så har locket inte stängts ordentligt efter t.ex slamsugning. Då kan olyckan lätt vara framme och orsaka allvarliga skador, psykiska men eller i värsta fall dödsfall.

 

 

Vårt skydd ger barnsäker brunn oavsett typ

Med vårt fallskydd blir det smidigt och enkelt att barnsäkra brunnar, dessa blir då säkrade även om själva brunnslocket i framtiden skulle börja fela. Det är dessutom enkelt att montera och säkra din brunn såväl för en ny som befintlig brunn och det finns modeller för alla typer av brunnar. Sortimentet omfattar fallskydd till såväl betongbrunnar som släta och korrugerade plastbrunnar i dimensioner från 170-655 mm. Vårt skydd är speciellt framtaget för att skydda just barn - men skyddet har en mycket robust konstruktion som även förhindrar olyckor för starka vuxna och djur. 

 

Fallskydd till större brunnar än 655 mm tillverkas efter beställning och önskemål. Vi kan även tillverka fallskydd/trumöga efter kundens önskemål på storlek och utseende.

 

 

Lagen kräver barnsäker brunn

Ordningslagen från 1 april 1994 kräver barnsäkra brunnar genom erforderliga säkerhetsanordningar som förhindrar olyckor. Detta gäller särskilt brunnar i områden där barn normalt vistas, som t.ex. vid daghem, skolor, lekparker och bostadsområden. Lagen gäller för såväl befintliga som nytillkommande brunnar. Med fallskyddet säkerställs kraven på erforderliga skyddsanordningar så att du kan säkra din brunn på ett snabbt, enkelt och ekonomiskt sätt. Det är markägaren/fastighetsägaren som är ansvarig för att säkra brunnar och se till att säkerhetsreglerna efterföljs.

 

 

Lång funktionstid och säkra brunnar

Genom att fallskydden är tillverkade av syrafast rostfritt stål, miljöklass 4, säkras lång funktionstid. Monteringen görs enkelt av en person på kort tid vilket gör att vår totallösning för säkra brunnar blir kostnadseffektiv och hållbar.

 

 

Godkänd säkerhet för brunn av alla instanser

Fallskydden har en säker och hållfast konstruktion som är typgodkänd av RISE Research Institutes of Sweden AB nr 1108/94. Belastningsprover har utförts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

 

Vi ger oss inte förrän alla brunnar är säkra!