Anvisning för fallskydd till konade nedstigningsbrunnar

1.

För ned fallskyddet lodrätt i konan. Vrid upp fallskyddet så det ligger vågrätt med nätet på undersidan av fallskyddet. Drag upp fallskyddet direkt mot konan. Lås fast fallskyddet mot konan.

2.

Borra 20-30 mm djupa hål med diam. 12 mm genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.

3.

Lossa fallskyddet och vrid det så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva in skruvarna i botten av de borrade hålen.