Monteringsanvisning för fallskydd till släta plast- och betongbrunnar

1.

Placera fallskyddet på lämplig nivå ca. 200-400 mm ned i brunnen. Fallskyddet har fyra skruvar med borrspets. Skruva in dessa växelvis i väggen så att fallskyddet centreras mot brunnsväggen.

2.

Lås därefter fallskyddet genom att dra skruvarna.

3.

OBS! Vid montering i betongbrunnar måste skruvarna vara ordentligt åtdragna (min.15 NM.)