Anvisning för fallskydd till plast- och betongbrunnar

1.

Placera fallskyddet på lämplig nivå, ca. 200-400 mm ned i brunnen med nätet på undersidan av fallskyddet. Fäst fallskyddet genom att skruva ut skruvarna som sitter i ringen mot brunnsväggen.

2.

Borra 10-15 mm djupa hål med diam. 12 mm i brunnsväggen genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.

3.

Lossa därefter skruvarna som håller fallskyddet och vrid detta så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva därefter in skruvarna till botten.