Anvisning för fallskydd till korrugerade plastbrunnar

1.

Fallskydd till korrugerade plastbrunnar går snabbt och enkelt att montera i såväl befintliga som nya brunnar.

2.

Placera de två halvorna av fallskyddet i brunnsrillan med pilarna uppåt på lämplig nivå ca. 200-400 mm ned i brunnen.

3.

Fäst de två skruvarna i de fastsvetsade muttrarna. Därefter åtdrages skruvförbandet väl.