Fallskydd till brunnar

- för säkerhets skull

Varför fallskydd

Kontakta oss:  070 - 665 89 33

 birgitta@isp-prod.com

 

Varför fallskydd?

Många brunnar i landet är en stor potentiell olycksrisk beroende på bristfälliga lock.
Det kan vara att locken är för enkla att öppna, har inte stängts ordentligt efter t.ex slamsugning. Då kan olyckan lätt vara framme och orsaka allvarliga skador, psykiska men eller i värsta fall dödsfall.

 

 

Finns för alla brunnstyper

Fallskydd går snabbt och enkelt att montera i såväl en ny som befintlig brunn och det finns modeller för alla typer av brunnar. Sortimentet omfattar fallskydd till såväl betongbrunnar som släta och korrugerade plastbrunnar i dimensioner från 170-655 mm.

 

Fallskydd till större brunnar än 655 mm tillverkas efter beställning och önskemål. Vi kan även tillverka fallskydd/trumöga efter kundens önskemål på storlek och utseende.

 

 

Lagen kräver säkra brunnar

Ordningslagen från 1 april 1994 kräver erforderliga säkerhetsanordningar i brunnar för att förhindra olyckor. Detta gäller särskilt brunnar i områden där barn normalt vistas, som t.ex. vid daghem, skolor, lekparker och bostadsområden. Lagen gäller för såväl befintliga som nytillkommande brunnar. Med fallskyddet säkerställs kraven på erforderliga skyddsanordningar på ett snabbt, enkelt och ekonomiskt sätt. Det är markägaren/fastighetsägaren som är ansvarig för att säkerheten efterföljs.

 

 

Lång funktionstid

Genom att fallskydden är tillverkade av syrafast rostfritt stål, miljöklass 4, säkras lång funktionstid. Monteringen görs enkelt av en person på kort tid vilket gör att totallösningen blir verkligt kostnadseffektiv.

 

 

Godkänd av alla instanser

Fallskydden har en säker och hållfast konstruktion som är typgodkänd av RISE Research Institutes of Sweden AB nr 1108/94. Belastningsprover har utförts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

 

Vi ger oss inte förrän alla brunnar är säkra!