Produkter

Öppningsbara fallskydd för plast och betongbrunnar

290-330 mm ISPnr:110300 RSKnr:2357071 1,3 kg

F1mått 260 mm F2mått 240 mm360-410 mm ISPnr:110400 RSKnr:2357070 2,4 kg

F1mått 340 mm F2mått 300 mm460-530 mm ISPnr:110500 RSKnr:2357072 2,7 kg

F1mått 450 mm F2mått 360 mm

Fallskydd till plast och betongbrunnar

580-650 mm ISPnr:301600 RSKnr:2357055 4,5 kg

F1mått 560 mm

Fallskydd för konade nedstigningsbrunnar

600-655 mm ISPnr:301655 RSKnr:2357052 4,9 kg

F1mått 650 mm

F2mått 480 mm

Fallskydd för korrugerad plastbrunn

315 mm ISPnr:200315 RSKnr:2357058 1,4 kg

F1mått 344 mm

F2mått 275 mm