Anvisning för fallskydd til plast- och betongbrunnar

 

3-1 1. Placera fallskyddet på lämplig nivå, ca. 200-400 mm ned i brunnen med nätet på undersidan av fallskyddet. Fäst fallskyddet genom att skruva ut skruvarna som sitter i ringen mot brunnsväggen.

 

3-2 2. Borra 10-15 mm djupa hål med diam. 12 mm i brunnsväggen genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.

 

3-3 3. Lossa därefter skruvarna som håller fallskyddet och vrid detta så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva därefter in skruvarna till botten.

 

Copyright © ISP Prod AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB