Anvisning för fallskydd till korrugerade plastbrunnar

 

2-1

1. Fallskydd till korrugerade plastbrunnar går snabbt och enkelt att montera i såväl befintliga som nya brunnar

 

2-2

2. Placera de två halvorna av fallskyddet i brunnsrillan med pilarna uppåt på lämplig nivå ca. 200-400 mm ned i brunnen.

 

 

2-3

3. Fäst de två skruvarna i de fastsvetsade muttrarna. Därefter åtdrages skruvförbandet väl.

 

 

Copyright © ISP Prod AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB