Monteringsanvisning för fallskydd till släta plast- och betongbrunnar

 

1:1

1. Placera fallskyddet på lämplig nivå ca. 200-400 mm ned i brunnen. Fallskyddet har fyra skruvar med borrspets. Skruva in dessa växelvis i väggen så att fallskyddet centreras mot brunnsväggen.

 

 

1:2

2. Lås därefter fallskyddet genom att dra skruvarna.

 

 

1:3

3. OBS! Vid montering i betongbrunnar måste skruvarna vara ordentligt åtdragna (min.15 NM.)

 

 

Copyright © ISP Prod AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB