Anvisning för fallskydd till konade nedstigningsbrunnar

 

4-1 1.För ned fallskyddet lodrätt i konan. Vrid upp fallskyddet så det ligger vågrätt med nätet på undersidan av fallskyddet. Drag upp fallskyddet direkt mot konan. Lås fast fallskyddet mot konan.

 

4-2 2. Borra 20-30 mm djupa hål med diam. 12 mm genom alla hål, som finns bredvid skruvarna i fallskyddet.

 

4-3

3. Lossa fallskyddet och vrid det så att skruvarna kommer mitt för de borrade hålen. Skruva in skruvarna i botten av de borrade hålen.

 

 

Copyright © ISP Prod AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB